Punto K Orienteering EOC2018: KYBURZ E TEINI CAMPIONI EUROPEI MIDDLE - Punto K Orienteering